najnoviji oglasi
predaja oglasa
stranice korisnika
registracija
 
UPUTE

Upute i uvjeti korištenja servisa hroglasi.com
 • Korištenje ovog servisa je besplatno.
 • Servis možete koristiti kao registrirani i neregistrirani korisnik.
 • Ako želite biti registrirani korisnik učinite to pod opcijom "registracija" i poslije potvrde poslanog maila sa Reply stičete određena prava korisnika.
 • Registrirani korisnik može svoje oglase prema potrebi mijenjati. Ako tekst objavljenog oglasa ne odgovara potrebama, objavljeni oglas korisnik može izbrisati i upisati novi oglas. Oglas registriranog korisnika vidljiv je na servisu do 30 dana, i prema želji može ga neograničeni broj puta zanavljati.
 • Neregistrirani korisnik ima mogućnost da se njegov oglas vidi na servisu do 7 dana, i prema želji može ga neograničeni broj puta zanavljati.
 • Korisnik ovog hroglasi.com servisa ostavlja svoje podatke na vlastitu odgovornost.
 • U vašem je interesu da se isti oglas ne objavljuje u više kategorija.
 • Jezik koristenja oglasa je poslovni jezik ;-)
 • Sadržaj oglasa ne smije ni na koji način vrijeđati čitatelje ili druge korisnike oglašivače.
 • Zadržavamo pravo neobjavljivanja oglasa u kome nije naveden ni jedan podatak (npr. telefon, adresa, e-mail ...) za kontakt s oglašivačem, i za koje smatramo da su neprimjereni.
 • Vlasnik www.hroglasi.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ovog servisa.
 

Copyright © 2002 www.hroglasi.com. All rights reserved. Sva prava pridržana.
HROGLASI.COM - Upute korištenja - Marketing - Preporuka